Hubungi Kami

Universitas Pekalongan
Kampus UNIKAL
Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan 51111

Jawa Tengah

Indonesia
Telp: 0285- 421096,421800, 421464
E-mail: humas@unikal.ac.id

Stay Connected

Hak Cipta © 2015 Universitas Pekalongan. Dilindungi oleh Undang-undang Web Design & Development by Puskom Unikal.